Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-05-24 12:18:12

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (11/2012)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 czerwca 2012 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w hotelu AROS w Tychach (43-100), przy ul. Oświęcimskiej 51.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

BHX Projekty uchwał

BHX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ


154/172

Następny komunikat: → Przyjęcie przez Emitenta kryteriów istotności zawieranych umów (9/2012)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2011 (12/2012)