Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-12-16 11:39:31

Nałożenie na Emitenta upomnienia (11/2022)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 grudnia 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w uchwale nr 1162/2022 postanowił upomnieć Emitenta.

W swoim uzasadnieniu Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wskazał, iż Emitent nie dochował wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku 2022, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .


Pliki PDF

20221215 BHX GPW uchwaa 1162 2022 kara upomnienia za raport 3q2022


11/173

Następny komunikat: → Informacja o wyborze biegłego rewidenta (10/2022)

Poprzedni komunikat: ← Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku (1/2023)