Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


13-08-2014 18:33:51

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku (22/2014)

Zarząd spółki BINARY HELIX S.A z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 8 maja 2014 roku, iż w dniu 12 sierpnia 2014 roku podpisał umowę o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki Binary Helix S.A. z Domem Maklerskim ALIOR BANK S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


88/172

Następny komunikat: → Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (21/2014)

Poprzedni komunikat: ← Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)