Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-12-29 20:28:28

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. (33/2013)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2013 roku. Zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym nr 32/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku był dzień 31 grudnia 2013 roku. Nowy termin publikacji raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2013 roku został wyznaczony na dzień 17 stycznia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".


108/174

Następny komunikat: → Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. (32/2013)

Poprzedni komunikat: ← Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku (2/2014)