Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-05-15 19:07:09

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku (6/2018)

Zarząd Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 1q2018


33/66

Następny komunikat: → Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. (3/2018) (5/2018)

Poprzedni komunikat: ← Raport roczny za 2017 rok (10/2018)