Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


03-06-2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (1/2013)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2013 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Tychach (43-100), przy ul. Mikołowskiej 97.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


Pliki PDF

BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

BHX Projekty uchwał

BHX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ


103/110

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r. (3/2012)

Poprzedni komunikat: ← Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2013 r.(3/2013)