Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-06-02 21:55:34

Zmiana adresu siedziby Emitenta (6/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka") informuje, iż w dniu 02 czerwca 2021 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki z dniem 30 czerwca 2021 r.

z: ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków (dotychczasowy adres spółki)

na nowy: ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice (nowy adres spółki)

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r. stosownych uchwał, złoży w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty wymagane do zmiany i ujawnienia nowego adresu Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


23/172

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2021)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku (7/2021)