Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-01-31 16:58:08

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku (2/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania jednostkowych raportów okresowych, które będą publikowane przez Spółkę w roku obrotowym 2014:

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. - 14 lutego 2014 r. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. - 15 maja 2014 r. Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2014 r. - 14 sierpnia 2014 r. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 r. Jednostkowy raport roczny za rok 2013 - 27 czerwca 2014 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


105/172

Następny komunikat: → Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. (33/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. (3/2014)