Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-05-15

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku (5/2023)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Pliki PDF

Raport EBI 1 kwartal 2023 BHX


8/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku (3/2023)

Poprzedni komunikat: ← Korekta do Raportu okresowego za I kwartał 2023 roku (6/2023)