Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-09-28 12:46:25

Powołanie Członka Rady Nadzorczej (28/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 września 2012 r. wpłynęło do Spółki pismo o powołaniu Pana Dominika Majewskiego na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Nowy Członek Rady Nadzorczej został powołany na podstawie osobistego uprzywilejowania akcjonariusza SATUS Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka komandytowo-akcyjna, zgodnie z § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki.

Pan Dominik Majewski ukończył studia informatyczne i ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku, a także firmach doradztwa finansowego oraz biznesowego. Od 2008 roku związany z Funduszami Venture Capital zarządzanymi przez SATUS Venture. Odpowiedzialny głównie za działania operacyjne, w tym wdrożenie, monitoring i wycenę inwestycji. Brał udział w procesach oceny projektów inwestycyjnych, dokonywaniu inwestycji oraz wyjść kapitałowych. Posiada doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Brał udział w opracowaniu szeregu analiz z zakresu oceny efektywności klinicznej oraz kosztowej technologii medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych: EBM oraz HTA. W swojej karierze zasiadał w Radach Nadzorczych kilku spółek, miedzy innymi: Evatronix S.A., encja.com sp. z o. o., HanBright S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


141/172

Następny komunikat: → Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (27/2012)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu bieżącego nr 25/2012 - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji imiennych serii A (29/2012)