Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-06-03 12:38:20

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (9/2015)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu Flora w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E

BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

BHX Projekty uchwał

BHX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA


84/174

Następny komunikat: → Informacja o wyborze biegłego rewidenta (6/2015)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu bieżącego nr 9/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. (10/2015)