Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-05-21 10:34:24

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (7/2019)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2018. W raporcie nr 2/2019 Emitent wskazał datę publikacji przedmiotowego raportu na dzień 28 maja 2019 roku. Z przyczyn niezależnych od spółki Zarząd przesuwa termin publikacji raportu za rok 2018 na dzień 31 maja 2019 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


37/173

Następny komunikat: → Wypowiedzenie umowy przez autoryzowanego doradcę (5/2019)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (9/2019)