Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-01-17 23:53:48

Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. (1/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 3Q2013


54/64

Następny komunikat: → Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. (23/2013)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. (4/2014)