Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


04-01-2012 16:57:36

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r. (2/2012)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: - Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku - 14 lutego 2012 r. - Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - 11 maja 2012 r. - Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 roku - 10 sierpnia 2012 r. - Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 9 listopada 2012 r.

Jednostkowy raport roczny za rok 2011 - 1 czerwca 2012 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


161/172

Następny komunikat: → Realizacja istotnego zamówienia na reduktory napięcia i wyświetlacze reklam Rotoscreen (1/2012)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej (3/2012)