Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-05-15 23:05:17

Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. (10/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 1Q2013


59/66

Następny komunikat: → Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. (3/2013)

Poprzedni komunikat: ← Raport roczny Binary Helix S.A. za rok obrotowy 2012(19/2013)