Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-01-05 10:59:13

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku (1/2017)

Zarząd Spółki pod firmą BINARY HELIX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że raporty okresowe Emitenta przekazywane w 2017 roku, będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne: - raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. - 14 lutego 2017 r. - raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 r. - raport kwartalny za II kwartał 2017 r. - 14 sierpnia 2017 r. - raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 r.

Raport roczny: - raport roczny za 2016 rok - 30 maja 2017 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


60/173

Następny komunikat: → Informacja o wyborze biegłego rewidenta (16/2016)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2017)