Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-02-12 17:44:08

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. (3/2014)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2013 roku. Zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku był dzień 14 lutego 2014 roku. Nowy termin publikacji raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2013 roku został wyznaczony na dzień 28 lutego 2014 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".


105/173

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku (2/2014)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2014)