Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-06-30

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2014)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 lipca 2014 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu Flora w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Inne uregulowania


Pliki PDF

BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

BHX Projekty uchwał

BHX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ


97/110

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. w dniu 9 maja 2014 r. (4/2014)

Poprzedni komunikat: ← Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. w dniu 28 lipca 2014 r. (7/2014)