Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-10-30

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o conajmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce Binary Helix S.A. oraz o osiągnięciu progu ponad 50% ogólnej liczby głosów (35/2015)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 30 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) oraz art. 69 ust 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.) od akcjonariusza Sławomira Huczała, który zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 50% ogólnej liczby głosów i o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A. powyżej 33 % (spółka notowana na rynku NewConnect), jak również o osiągnięciu przez Sławomira Huczała progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu 50 % akcji Emitenta


Pliki PDF

Zawiadomienie od S.Huczała


53/110

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2015 rokuj (34/2015)

Poprzedni komunikat: ← Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (36/2015)