Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-01-23 16:43:10

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

− Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - 14 lutego 2013 r.

− Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 r.

− Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013 r.

− Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 r.

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 - 29 maja 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


133/172

Następny komunikat: → Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (36/2012)

Poprzedni komunikat: ← Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (4/2013)