Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-06-02 21:04:35

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (15/2021)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kamil Kozina w Tychach (43-100), przy ul. Budowlanych 59/116-118 a.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


Pliki PDF

20210602 BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

20210602 BHX Projekty uchwał

20210602 BHX Ogłoszenie o zwołaniu


12/111

Następny komunikat: → Binary Helix S.A. wznowienie działalności operacyjnej, produkty, strategia rozwoju (14/2021)

Poprzedni komunikat: ← Binary Helix S.A. – informacje o Systemie NeuronLink