Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-05-24

Binary Helix S.A. wznowienie działalności operacyjnej, produkty, strategia rozwoju (14/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 24 maja 2021 r. wznawia działalność operacyjną Spółki.

Informujemy, iż została uruchomiona nowa strona internetowa Emitenta, na której mogą Państwo znaleźć informacje o samej Spółce, ładzie korporacyjnym wraz z publikowanymi raportami oraz informacje na temat oferowanych przez Binary Helix S.A. produktów i technologii.

Podajemy aktualne dane teleadresowe: Adres strony internetowej: www.binaryhelix.eu Adres pocztowy: Siedziba: ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków, Polska Biuro: ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów, Polska Telefon: +48 518 597 460 E-mail: biuro@binaryhelix.eu Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00 Sobota – Niedziela: Zamknięte

Spółka będzie oferować klientom następujące grupy produktów: 1. REDUKTORY MOCY SAVEBOX w 3 odmianach - SaveBox - klasyczny reduktor przeznaczony do obwodów oświetleniowych - oszczędność energii elektrycznej do 30%, - SaveBox PLUS - jak reduktor klasyczny plus kompensator mocy biernej generujący dodatkowe oszczędności, - SaveBox SMART - oprócz oszczędności linii PLUS dodatkowo wyposażony w czujniki i elektronikę do komunikacji z elementami infrastruktury Smart City.

  1. DRONOIDY INSPEKCYJNE - dla farm wiatrowych i fotowoltaicznych W związku z zawartą umową strategiczną ze Spartaqs, Spółka Binary Helix S.A. jest podwykonawcą podzespołów elektronicznych do dwóch nowych modeli dronoidów – zautomatyzowanych platform bezzałogowych zdolnych do wykonywania specjalistycznych zadań. Produkty te, tj. dronoid Vector V4PN oraz dronoid mAreus znajdą zastosowanie m.in. przy inspekcji turbin wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

  2. SYSTEM NEURONLINK Nowoczesna technologia Internetu Rzeczy pozwalająca, bez ograniczenia dystansu, na sterowanie pojazdami, maszynami i urządzeniami za pomocą zdalnego dostępu. Gruntowne testy implementacji technologii NeuronLink w różnych systemach i platformach elektronicznych potwierdziły gotowość technologii do jej stosowania na szeroką skalę w rożnych gałęziach przemysłu. Autor technologii - Sławomir Huczała - udostępni Spółce prawa do tej technologii, a komercjalizacja systemu odbędzie się w kooperacji z Emitentem. Z wdrożeniem Systemu NeuronLink w obszarze industrialnym Binary Helix S.A. wiąże duże nadzieje dla dalszej działalności Spółki i generowanych przychodów w kolejnych okresach.

Zarząd Spółki opracował strategię rozwoju wyznaczając cele inwestycyjne w najbliższym okresie (krótkofalowe) oraz na najbliższe lata (długofalowe). Niniejszym informujemy wszystkich Akcjonariuszy, iż Zarząd będzie się koncentrował na działaniach zmierzających do osiągnięcia następujących celów: - ukończenie restrukturyzacji wraz z redukcją zadłużenia, - uruchomienie produkcji, - rozpoczęcie sprzedaży poprzez dystrybutorów krajowych i zagranicznych, w tym również w oparciu o wcześniejszych dystrybutorów - współpraca z politechnicznymi ośrodkami naukowymi, celem dalszego rozwoju i udoskonalania obecnych produktów, - dodatkowe zacieśnienie współpracy z partnerem strategicznym Spartaqs Sp. z o.o. w zakresie systemów autonomicznych opartych na dronoidach, - wygenerowanie przychodów ze sprzedaży począwszy od 3 kwartału 2021 i konsekwentne dążenie do osiągnięcia stabilnych przychodów przez kolejne okresy, - po ustabilizowaniu przychodów, tj, w 4 kwartale br. zostanie wprowadzone do spółki zewnętrzne finansowanie, które zwiększy rentowność sprzedaży oraz poszerzy możliwości realizacji kontraktów, a także pozwoli całkowicie zamknąć rozliczenia związane z restrukturyzacją, - kluczowym elementem strategii jest docelowo połączenie spółek Binary Helix S.A. i Spartaqs Sp. z o.o. oraz kolejny etap dokapitalizowania Spółki. - Zwiększenie przychodów w związku z rozszerzeniem potencjału technologicznego i wprowadzenia nowych produktów, w tym Dronowych Transportowych Linii Lotniczych rozwijanych przez Spartaqs.

Dla lepszego zapoznania z produktami oferowanymi przez Spółkę oraz z planami strategicznymi w dniu 24.05.2021 r. o godzinie 19:00 odbędzie się prezentacja, którą poprowadzi Prezes Zarządu Sławomir Huczała.

Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza wszystkich Akcjonariuszy serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, klikając poniższy odnośnik: https://www.youtube.com/channel/UCYHQzmZghyHZS2tJux0Tcwg Link do spotkania został również umieszczony na stronie internetowej Emitenta i będzie aktywny w dniu 24.05.2021 r. od godziny 18:50.

Jednocześnie informujemy, iż zostały uruchomione dla Spółki Media Społecznościowe. Na Facebooku będzie można znaleźć aktualności z życia Emitenta, na kanale YouTube informacje dodatkowe o produktach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


12/110

Następny komunikat: → Zawarcie umowy o współpracy z Politechniką Świętokrzyską (13/2021)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (15/2021)