Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-06-30 13:49:02

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (8/2017)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzecią kadencję następujące osoby: - Pan Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej (uchwała nr 15) - Pani Natalia Huczała – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (uchwała nr 16) - Pan Ryszard Królikowski – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 17) - Pani Izabela Sawicka – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 18) - Pani Anna Kocimska – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 19)

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

SAWICKA IZABELA FORMULARZ DLA CZŁONKA RN

MAGDZIARZ JACEK FORMULARZ DLA CZŁONKA RN

KRÓLIKOWSKI RYSZARD FORMULARZ DLA CZŁONKA RN

KOCIMSKA ANNA FORMULARZ DLA CZŁONKA RN

HUCZAŁA NATALIA FORMULARZ DLA CZŁONKA RN


55/172

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku (7/2017)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (9/2017)