Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-01-17 09:20:53

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 (1/2018)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r., - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r., - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r., - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r., - raport okresowy roczny za 2017 r. - 30 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


49/172

Następny komunikat: → Raport bieżący EBI – wybór biegłego rewidenta (15/2017)

Poprzedni komunikat: ← Podpisanie umowy z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp.k. - Autoryzowanym Doradcą NewConnect (2/2018)