Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2020-01-31 10:23:32

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 (1/2020)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: 14.02.2020 r. – raport okresowy za IV kwartał 2019 roku, 15.05.2020 r. – raport okresowy za I kwartał 2020 roku, 14.08.2020 r. – raport okresowy za II kwartał 2020 roku, 13.11.2020 r. – raport okresowy za III kwartał 2020 roku, 28.05.2020 r. – raport roczny za 2019 rok. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


32/173

Następny komunikat: → Informacja o wyborze biegłego rewidenta (15/2019)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 (4/2020)