Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


06-12-2011

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2/2011)

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Binary Helix S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Sławomira Huczały zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Binary Helix S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

Zawiadomienie do KNF 06.12.2011


111/112

Następny komunikat: → Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (3/2011)