Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-06-30 16:25:31

Odwołanie Członków Zarządu (8/2021)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. odwołało ze składu Zarządu: Wiceprezesa ds.Finansowych Pana Ryszarda Królikowskiego (uchwała nr 16) oraz Wiceprezesa ds. Handlowych Pana Adama Rorbeka (uchwała nr 17).

Podstawa prawna: § 3. ust. 1. pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


22/173

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku (7/2021)

Poprzedni komunikat: ← Odwołanie Członków Rady Nadzorczej (9/2021)