Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-11-12 21:24:27

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. (30/2013)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku był dzień 14 listopada 2013 roku. Nowy termin publikacji raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2013 roku został wyznaczony na dzień 26 listopada 2013 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".


110/173

Następny komunikat: → Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (29/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. (31/2013)