Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-06-03

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (31/2015)

Treść raportu: Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Hotelu Flora w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. Podstawa prawna: Inne uregulowania


Pliki PDF

2015 Opinia Zarzadu

2015 BHX Ogloszenie o zwolaniu ZWZA

2015 BHX wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania

2015 BHX Projekty uchwal


56/110

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (30/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza (32/2015)