Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-02-19

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (01/2021)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 19.02.2021 do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Sławomira Huczałę - pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.

W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Pliki PDF

Pdf 240893


25/110

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (04/2020)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie umowy o współpracy strategicznej z firmą Spartaqs Sp. z o.o. (02/2021)