Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-05-15 15:59:27

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku (3/2017)

Zarząd Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2017.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 1q2017


39/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku (2/2017)

Poprzedni komunikat: ← Raport roczny za 2016 rok (4/2017)