Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-06-30

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2021roku. (18/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Pliki PDF

Załącznik do ESPI wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów


9/110

Następny komunikat: → Binary Helix S.A. – informacje o Systemie NeuronLink

Poprzedni komunikat: ← Binary Helix S.A. przedstawienie zweryfikowanej strategii rozwoju (19/2021)