Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-09-17 17:43:12

Zmiana adresu siedziby Spółki (24/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 września 2013 r. powziął informację o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 września 2013 r. zmiany adresu siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki jest następujący: Binary Helix S.A. ul. Rynek Główny 28 31-010 Kraków

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


115/172

Następny komunikat: → Zmiana adresu siedziby Spółki (22/2013)

Poprzedni komunikat: ← Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (25/2013)