Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2020-05-15 19:01:32

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku (3/2020)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 1q2020


22/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku0 (2/2020)

Poprzedni komunikat: ← Raport roczny za 2019 rok (5/2020)