Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-05-30 18:22:04

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2011 (12/2012)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż przesunięciu uległ termin publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2011. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 2/2012 opublikowanym w dniu 4 stycznia 2012 r. termin publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2011 przypadał na dzień 1 czerwca 2012 r. W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2011 został ustalony na dzień 7 czerwca 2012 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


153/172

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (11/2012)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek brytyjski (13/2012)