Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-07-11 11:34:09

Powołanie Prezesa Zarządu nowej II kadencji (19/2014)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 lipca 2014 r. powziął wiadomość o wyborze przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwałą nr 01/07/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. Pana Sławomira Huczała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki drugiej kadencji.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się aktualne informacje powołanego na kolejną kadencję Prezesa Zarządu, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

Formularz


91/172

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (18/2014)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 28 lipca 2014 r. (20/2014)