Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-09-15 09:57:55

Dojście do skutku emisji Obligacji imiennych serii A (26/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż z dniem 14 września 2012 r. doszła do skutku emisja Obligacji imiennych serii A ("Obligacje"), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2012 z dnia 8 września 2012 r.

Jednocześnie z dniem 14 września 2012 r. Emitent dokonał przydziału 500 Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, co daje w sumie 0,5 mln zł pozyskanych środków.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


143/172

Następny komunikat: → Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji imiennych serii A (25/2012)

Poprzedni komunikat: ← Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (27/2012)