Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-05-31

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (1/2019)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anny Seidel - Nowak w Tychach (43-100), przy ul. Budowlanych 59/116-118 a.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


Pliki PDF

20190531 BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

20190531 BHX Projekty uchwał

20190531 BHX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA


33/111

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (5/2018)

Poprzedni komunikat: ← Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku. (3/2019)