Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-05-15 18:23:02

Rozwiązanie umowy w zakresie urządzeń dla przemysłu górniczego (6/2013)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 maja 2013 r. Spółka wypowiedziała umowę z dnia 7 lutego 2012 roku zawartą ze spółką za branży górniczej, o której informowała w raporcie bieżącym EBI 8/2012.

Przedmiotowa umowa ramowa została rozwiązana na wskutek braku zawarcia pomiędzy stronami umowy jednostkowej, co było warunkiem umownym dalszej współpracy nad rozwiązaniami technologicznymi oraz przy komercjalizacji projektu.

W związku z powyższym Spółka nie będzie już podawała do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych informacji o wykonaniu niniejszej umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


130/172

Następny komunikat: → Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (5/2013)

Poprzedni komunikat: ← Rozwiązanie umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej (7/2013)