Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-01-29 10:18:30

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku (01/2021)

ZZarząd Spółki pod firmą BINARY HELIX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że raporty okresowe Emitenta przekazywane w 2021 roku, będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne: - raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. - 12 lutego 2021 r. - raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 14 maja 2021 r. - raport kwartalny za II kwartał 2021 r. - 13 sierpnia 2021 r. - raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - 12 listopada 2021 r.

Raport roczny: - raport roczny za 2020 rok - 28 maja 2021 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


25/172

Następny komunikat: → Powołanie Zarządu IV kadencji (9/2020)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2021)