Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-02-23

Zawarcie umowy o współpracy strategicznej z firmą Spartaqs Sp. z o.o. (02/2021)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 lutego 2021 r. zawarta została umowa ramowa o strategicznej współpracy pomiędzy Emitentem a firmą Spartaqs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Zgodnie z treścią zawartej umowy Emitent będzie podwykonawcą podzespołów elektronicznych do dwóch nowych modeli dronoidów – zautomatyzowanych platform bezzałogowych zdolnych do wykonywania specjalistycznych zadań. Produkty te znajdą zastosowanie m.in. przy inspekcji turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych.

Zakres współpracy obejmuje m.in. dystrybucję przez Emitenta ww. dronoidów inspekcyjnych. Wielkość zamówienia w ramach dystrybucji dronoidów będzie zależała od potencjału Spółki przy wznowieniu działalności operacyjnej. Sprzedaż będzie prowadzona w oparciu o nowe oraz wcześniejsze kanały dystrybucyjne Binary Helix S.A.

W ramach zawartej umowy, Spartaqs udzieli nieodpłatnie Emitentowi dostępu do stacji monitoringu dronoidów. Spartaqs udzieli dostępu do swoich serwerów obliczeniowych, na których Emitent będzie mógł rozwijać oprogramowanie niezbędne dla rozwoju własnych produktów.

Zarząd Binary Helix S.A. informuje iż umowa zawarta ze Spartaqs Sp. z o.o. to strategiczna umowa o szerokim i długofalowym zakresie współpracy. W związku z powyższym Emitent uznał ww. umowę za istotną. Ze względu na tworzący się obecnie i jeszcze do końca nie ustalony potencjał startowy Binary Helix S.A. przy wznowieniu działalności, Zarząd nie jest w stanie obecnie precyzyjnie oszacować finansowych ram zawartej umowy. O skali przedsięwzięcia poinformujemy w odrębnym raporcie.

Zawarta umowa ma istotny wpływ na wzrost potencjału Binary Helix S.A. ponieważ znacznie wzmacnia na starcie możliwości rozwoju Spółki oraz pozytywnie wpłynie na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


24/110

Następny komunikat: → Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (01/2021)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (03/2021)