Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-06-30 22:26:37

Raport roczny za 2013 (17/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny Binary Helix S.A. za 2013 rok.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport roczny za 2013


53/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. (14/2014)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. (23/2014)