Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-08-30 19:55:37

Zmiana adresu siedziby Spółki (22/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę ws. zmiany adresu siedziby. Nowy adres siedziby Spółki jest następujący: Binary Helix S.A. Rynek Główny 28 31-010 Kraków

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


116/172

Następny komunikat: → Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. (21/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana adresu siedziby Spółki (24/2013)