Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-05-16 18:21:43

Raport okresowy za I kwartał 2016 r. (4/2016)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za okres I kwartału 2016 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 1q2016


46/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za IV kwartał 2015 r. (3/2016)

Poprzedni komunikat: ← Raport roczny za 2015 rok (5/2016)