Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-04-23 16:05:32

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (5/2013)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2013 roku do biura Spółki wpłynęło od Certus Capital S.A. wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 31 sierpnia 2011 r. Przedmiotowa umowa została wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


131/172

Następny komunikat: → Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (4/2013)

Poprzedni komunikat: ← Rozwiązanie umowy w zakresie urządzeń dla przemysłu górniczego (6/2013)