Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2024-04-15

Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect (3/2024)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach, przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik do raportu - Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Pliki PDF

Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk BHX 2024


1/172

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku (1/2024)

Poprzedni komunikat: ← Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2011)