Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-08-13 00:00:54

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku (2/2022)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Pliki PDF

Raport Q2 2022 Binary Helix


9/66

Następny komunikat: → Raport roczny za 2021 rok (4/2022)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za III kwartał 2022 roku (9/2022)