Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-05-31

Raport roczny za 2022 rok (7/2023)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2022. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”


Pliki PDF

BHX sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2022

BHX sprawozdanie finansowe za 2022

BHX sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci w 2022

BHX raport roczny za 2022


6/68

Następny komunikat: → Korekta do Raportu okresowego za I kwartał 2023 roku (6/2023)

Poprzedni komunikat: ← Raport za II kwartał 2023 BHX (12/2023)