Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-08-12 19:09:23

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. (21/2013)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku był dzień 14 sierpnia 2013 roku. Nowy termin publikacji raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2013 roku został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2013 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".


118/173

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 29 lipca 2013 r. po zarządzonej przerwie w obradach (20/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana adresu siedziby Spółki (22/2013)