Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-08-14 18:05:45

Raport okresowy za II kwartał 2019 roku (12/2019)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 2q2019


26/66

Następny komunikat: → Raport roczny za 2018 rok (8/2019)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. (12/2019) (13/2019)